Obchodní strategie

Vytváření úspěšné strategie zahrnuje studium a přípravu

Různé druhy investičních strategií

V obchodování existují různé druhy strategií a v závislosti na obchodníkovi může nalezení těch správných, které odpovídají jeho obchodnímu stylu, toleranci k riziku, časovému horizontu a dalším faktorům, znamenat velký rozdíl při dosahování nejlepších výnosů z jeho investic.

To se samozřejmě nestane přes noc a neexistuje jedna strategie, která by vyhovovala všem typům obchodníků. Pochopení obchodních strategií vyžaduje čas, studium a přípravu, zatímco poznání, které z nich fungují nejlépe, vyžaduje zkušenosti a kontakt s trhem.

Obecně obchodní strategie zahrnují tři základní prvky:

  • KDY OTEVŘÍT obchod
  • KDY UZAVŘÍT obchod
  • Jak SPRAVOVAT své portfolio

Tyto tři obchodní pilíře jsou důležité pro udržení zdravé životnosti vašeho obchodního účtu, protože pomáhají zmírnit vaše obchodní rizika, pomáhají maximalizovat vaše výnosy a pomáhají vám zabránit investování do obchodů, které neodpovídají vaší toleranci rizika.

Obvyklé obchodní strategie:

Obchodování dle pohybu cen:

Jedná se o strategii, která využívá trendy, grafy a další obchodní nástroje ke studiu vzorců nebo “signálů” v pohybu cen podkladového trhu, které pomáhají předvídat budoucí pohyby na trhu.

Strategie obchodování v rozpětí:

Tato strategie využívá technické ukazatele, jako je index relativní síly (RSI), a spočívá v určení rozpětí, které se nachází mezi úrovněmi podpory a odporu, a obchodování v tomto rozpětí.

Obchodní strategie sledující trend:

Tato strategie, známá také jako sledování trendu, zahrnuje vstup do dlouhé pozice, když trend roste, a vstup do krátké pozice, když trend klesá. To je založeno na očekávání, že se cenný papír bude i nadále pohybovat stejným směrem, jakým se aktuálně vyvíjí.

Strategie carry trade:

Obchodník, který zvolí strategii carry trade, si vypůjčí jednu měnu s nízkou úrokovou sazbou a investuje do jiné měny, která nabízí vyšší úrokovou sazbu.

Obchodování pozic

Jedná se o dlouhodobou obchodní strategii, kdy obchodník drží pozici měsíce nebo roky a ignoruje krátkodobé cenové pohyby a čeká na velký cenový pohyb. Vychází z fundamentální analýzy a dlouhodobých trendů.

Krátkodobé strategie obchodování s akciemi

Následující obchodní strategie se, vzhledem k tomu, že mají kratší termíny, vztahují především na denní obchodníky.

Denní obchodní strategie

Jedná se o nákup a prodej v rámci jednoho obchodního dne tak, aby byly všechny pozice uzavřeny před uzavřením trhu pro daný den. Uzavření se provádí proto, aby předešlo nočním swapům, nezvládnutelným rizikům a záporným cenovým rozdílům mezi závěrečnou cenou jednoho dne a cenou následujícího dne při otevření.

Strategie Forex scalping

Skalpování je nejčastější strategií, kterou volí denní obchodníci. Zakládá se na otevírání a zavírání extrémně krátkodobých pozic ve chvíli, kdy se stanou ziskovými. Tato strategie se snaží vydělat na malých pohybech cen na devizovém trhu, přičemž skalpeři drží pozici pouze po dobu několika sekund nebo minut a tento proces opakují v průběhu dne, aby získali časté výnosy.

Strategie swingového obchodování

Tato strategie se zaměřuje na realizaci menších zisků v krátkodobých trendech, obvykle v rozmezí několika dnů až týdnů, a na rychlejší uzavírání ztrát. Zisky mohou být sice menší, ale opakovaným a soustavným postupem v čase se mohou skládat do působivých ročních výnosů.

Pokročilé obchodní strategie

Obchodování v kanálu

Při této strategii obchodníci využívají technické ukazatele, které upozorňují na oblasti podpory a odporu, a na základě těchto informací určují, zda mají otevřít nákupní nebo prodejní pozici. Obchodníci obchodují pomocí kanálů buď obchodováním trendu, nebo obchodováním průrazu po dokončení trendu.

Breakout strategie

Tato strategie hledá silnou hybnost a skutečný průraz jako signál pro vstup do pozice a zisk z následného pohybu na trhu. Obchodníci používající tuto strategii se snaží vstoupit do obchodu, jakmile se ceně podaří vymanit se ze svého pásma. Obvykle umístí stop těsně pod bývalou úroveň odporu nebo nad bývalou úroveň podpory. Pro stanovení výstupu z obchodu mohou obchodníci použít klasické úrovně podpory a odporu.

Býčí/medvědí křížení MACD

Obě tyto strategie používají indikátor MACD ke sledování trendů a měření hybnosti. Křížení těchto dvou linií dává obchodní signály podobné dvěma systémům klouzavých průměrů, přičemž křížení MACD nad nulou je považováno za býčí, zatímco křížení pod nulou je medvědí.

Strategie lovu při dně (Botoom fishing)

Tato strategie, která se používá v dlouhodobých trendech, funguje výjimečně dobře po odrazech nebo významných korekcích. Tato strategie využívá buď technické, nebo fundamentální analytické techniky a zahrnuje investice do aktiv, která zaznamenala pokles a jsou považována za podhodnocená.

Strategie s využitím fraktálů

Tato strategie zahrnuje technickou analýzu využívající fraktály k určení směru, kterým se bude cena aktiva pohybovat, a je používána stále větším počtem krátkodobých obchodníků. Fraktály jsou indikátory na svíčkových grafech, které identifikují body zvratu na trhu.

Hledat