Co je finanční páka?

Finanční páka je obchodní strategie, která zahrnuje půjčování peněz za účelem zvýšení vaší obchodní kapacity a investiční síly. Sice zvyšuje váš zisk, ale také výrazně zvyšuje vaše rizika.

Podporováno Queensway

Porozumění finanční páce

Finanční páka je technika, která umožňuje obchodníkům vypůjčit si kapitál, aby mohli investovat do měny, akcie nebo cenného papíru a získat větší expozici na trhu.

Přestože možnost dosáhnout výrazně vyšších zisků může znít lákavě, finanční páka stejně výrazně zvětšuje i ztráty.

Obchodování s finanční pákou je na forexu běžné, protože forexový trh nabízí jedny z nejnižších marží ve srovnání s jinými aktivy s pákovým efektem, což z něj činí atraktivní nabídku pro forexové obchodníky.

Forexový trh je obrovský, ale směnné kurzy se mění ve velmi malých krocích, které se měří v setinách centu neboli „pipech”. Například v případě měnového páru EUR/USD se průměrná denní změna za posledních několik let pohybuje mezi 40 až 100 pipy, (0,4 až 1 cent denně více či méně).

V důsledku toho by obchodník musel do obchodní pozice investovat obrovské částky, aby zaznamenal nějakou znatelnou změnu, což je obvykle mnohem více, než má průměrný retailový obchodník k dispozici.

Termín páka byl poprvé použit během průmyslové revoluce k popisu zvětšování rozsahu činnosti pomocí fyzické páky. Roku 1933 slovo proniklo do obchodního světa, kde sloužilo pro popis rozmachu obchodování pomocí zastavování vlastních aktiv oproti půjčce.

Chcete-li pochopit, co je to pákový efekt ve finančním obchodování, můžete se na něj podívat jako na zastavení svých prostředků za účelem investice do nástroje. Není nutný přímý vztah mezi tím, co zastavíte, a velikostí investice – ve skutečnosti většina online makléřů otevře pozici v hodnotě mnohem vyšší, než je hodnota vašich zastavených aktiv; vaše zisky a ztráty se však vztahují k vaší investici, nikoli k původní částce, která byla zastavena.

Při obchodování s finanční pákou je úroveň zvýšení znázorněna jako poměr mezi investicí (marží) obchodníka a velikostí pozice, kterou broker následně otevře.

Například finanční páka 400:1 znamená, že za každý investovaný dolar je otevřená pozice rovna hodnotě 400 USD, zatímco pákový efekt 20:1 znamená, že za každý investovaný dolar je velikost pozice 20 USD atd.

Druhá strana finanční páky – Marže

Obchodujete-li online s CFD makléřem, peníze nejsou při vámi otevřené pozici odečítány z vašeho účtu. Místo toho, až pokud zavřete pozici, bude k vašemu zůstatku přičten zisk, nebo od něj odečtena ztráta.

Mezitím budou vaše peníze rozděleny na použitou marži a volnou marži. Použitá marže označuje částku vašich peněz, která je zastavena na vaše otevřené pozice, zatímco volná marže je částka peněz, kterou můžete ještě použít k otevření nových pozic.

Třetím typem marže je povinná marže, která označuje výši volné marže, kterou musíte mít pro otevření konkrétní nové pozice. Povinná marže se vypočítává podle velikosti pozice a vaší finanční páky a udává se v procentech, která jsou nepřímo úměrná finanční páce na daném nástroji.

Pokud například otevíráte pozici o hodnotě 10 000 EUR (1 mini lot) na páru EUR/USD s pákovým efektem 400:1, budete muset zastavit 1/400 (0,0025 %) velikosti pozice. Povinná marže je tedy 25 EUR.

V okamžiku, kdy dojde k otevření pozice, je povinná marže přidána k vaší použité marži a odečtena od vaší volné marže. Většina pozic je z důvodu makléřova nabídkového/poptávkového spreadu (rozdíl mezi nabízenými prodejními a nákupními sazbami) otevíraná ve ztrátě, a proto je tato ztráta (u níž je již uplatněna páka) také odečtena od volné marže a připočtena k vaší použité marži. Tato dynamika pokračuje tak dlouho, dokud pozice vytváří ztráty nebo zisky – je vždy relativní v závislosti na velikosti vaší pákové pozice.

V čem spočívá problém?

Finanční páka ovlivňuje nejen velikost pozice, ale také následný zisk nebo ztrátu obchodníka z pozice.

Pokud obchodník investuje do pozice 1 dolar, pohyb hodnoty měnového páru o 100 pipů – například 1 cent v případě páru EUR/USD – znamená v případě finanční páky 400:1 pohyb o 4 dolary. Pokud se jedná o zisk, nevyvolává to žádný problém. Pokud dojde ke ztrátě, znamená to, že obchodník ztratil čtyřnásobek své investice, což by, vzhledem k tomu, že většinou je forexové minimum na pozici rovno 10 000 jednotkám nebo 10 000 eur v měnovém páru EURUSD, mohlo být překvapením vedoucím k vystřízlivění.

Představme si, že s finanční pákou 400:1 se obchodníkova investice rovná (10 000/400=) 25 eur a ztráta 100 eur u zdánlivě jednocentového pohybu může být značně znepokojivá!

Kontrolujte svou páku pomocí vlastního výběru

Obecně platí, že finanční páka je předem zvolena vaším makléřem na základě úrovně vašeho obchodního statusu. Retailoví obchodníci získávají pákový efekt v rozmezí 2:1 až 30:1 v závislosti na třídě aktiv a nástroji, zatímco profesionální obchodníci mohou získat až 400:1, pokud si mohou dovolit takovou míru rizika díky svým zkušenostem a prostředkům.

Pokud chcete snížit svou finanční páku, musíte kontaktovat svého správce účtu a požádat ho o změnu finanční páky na účtu. Jakmile je toto vyřízeno, mohou obchodníci určit svou finanční páku a úroveň rizika pro každý jednotlivý obchod. Je to jen otázka výběru a potvrzení pozice.

Mějte ovšem na paměti, že jakmile dojde k otevření vaší pozice, nebudete tento parametr již moct změnit, protože úrovně marží (použité a volné) jsou již činné.

Hledat