Wygaśnięcie kontraktów terminowych i aktywów futures

Inwestorzy mogą zawierać kontrakty futures, które są umowami kupna lub sprzedaży aktywów w określonych ramach czasowych. Większość kontraktów futures wygasa w ciągu 30-90 dni.

Uprzejmie informujemy:

  • Cena handlowa na kontraktach na różnice kursowe (CFD) opartych na kontraktach futures zawsze zmienia się w godzinach handlu. Ceny transakcyjne są uzależnione od czynników rynkowych.
  • Automatyczne rolowanie będzie dostępne w przyszłości dla klientów, którzy chcą utrzymać swoje transakcje otwarte z „bieżącego” kontraktu na „nowy” kontrakt podczas daty wygaśnięcia przyszłego kontraktu.
  • Będzie można uniknąć automatycznego rolowania kontraktów poprzez zamknięcie każdej otwartej transakcji na kontraktach Futures przed godziną 17:00 GMT w dniu ich wygaśnięcia.
  • Opłata w wysokości 25% spreadu nowej umowy zostanie pobrana za każdą pojedynczą transakcję, która zostanie automatycznie rozszerzona na nową umowę.
  • Korekta ceny wynikająca z różnicy pomiędzy aktualną a nową ceną umowną zostanie zastosowana w formie uznania lub obciążenia każdej transakcji podlegającej automatycznemu rolowaniu w przyszłości.
  • Transakcje na kryptowalutach wygasają w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia, dlatego każda otwarta transakcja na kryptowalutach zostanie automatycznie zamknięta w ciągu 30 dni na koniec dnia handlowego.
  • Więcej informacji na temat Automatycznego Rolowania w Przyszłości można znaleźć w naszym [nazwa regulacji=”CySEC”]Regulaminie[/regulamin][nazwa regulacji=”Global”]Regulaminie[/regulamin]].

Szukaj