สัญญา Futures และการหมดอายุของสินทรัพย์

นักเทรดสามารถทำสัญญา Futures ซึ่งเป็นข้อตกลงสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด สัญญา Futures ส่วนใหญ่จะหมดอายุภายใน 30-90 วัน

โปรดทราบ:

  • ราคาการเทรดด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่ตั้งอยู่บนสัญญา Futures จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระหว่างช่วงเวลาทำการเทรด ราคาการเทรดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการตลาด
  • การต่ออายุ Future อัตโนมัติ (Automatic Future Rolling) มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดเทรดไว้จากสัญญา “ปัจจุบัน” เป็นสัญญา “ใหม่” ในช่วงวันหมดอายุของสัญญา Future
  • คุณสามารถหลีกเลี่ยงการต่ออายุ Future อัตโนมัติได้ด้วยการปิดเทรดที่เปิดก่อนเวลา 17:00 น. GMT ของวันหมดอายุที่เกี่ยวข้อง
  • มีการคิดค่าธรรมเนียมจำนวน 25% ของสเปรดของสัญญาใหม่ทุกเทรดที่จะต่ออายุเป็นสัญญาใหม่โดยอัตโนมัติ่
  • การปรับราคาเนื่องจากความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาปัจจุบันและสัญญาใหม่จะดำเนินการในรูปแบบของเครดิตหรือเดบิตกับเทรดใดๆ ที่ต่ออายุ Future อัตโนมัติ
  • ช่วงเวลาทำการเทรดอาจแตกต่างกันไปตามสภาพคล่องของตลาดหรือวันหยุด
  • เทรดที่เปิดสำหรับ Futures จะต่ออายุเป็นสัญญาใหม่ในเวลา 17:00 น. GMT ในวันที่หมดอายุ
  • คำสั่งที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมด เช่น Stop-loss, Take-profit และ Limit Order ที่ตั้งไว้ในตราสาร Future จะถูกปรับตามสัดส่วนให้สอดคล้องกับความแตกต่างของราคาของสัญญาที่กำลังจะหมดอายุและสัญญาใหม่ในวันหมดอายุเวลา 17:00 น. GMT
  • การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีจะหมดอายุใน 30 วันตามวันปฏิทินนับจากวันที่เปิด ดังนั้นเทรดคริปโตเคอร์เรนซีที่เปิดจะปิดโดยอัตโนมัติใน 30 วันเมื่อสิ้นสุดวันเทรด
  • โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุ Future อัตโนมัติใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ค้นหา