Cam kết bảo mật và minh bạch

Trong thị trường tài chính năng động, bạn cần quan tâm đến rủi ro trong giao dịch, đồng thời tận dụng những cơ hội không giới hạn mà thị trường toàn cầu đem lại. Thành công của bạn có thể phụ thuộc trực tiếp vào việc lựa chọn nhà môi giới phù hợp. Bấm vào mục “Tìm hiểu thêm” để thấy được những đóng góp của 1Market vào việc biến thế giới giao dịch trực tuyến trở thành một nơi tốt đẹp hơn và an toàn hơn.

1Shield - Lựa chọn hàng đầu bảo vệ giao dịch của bạn

Các quy định và Giấy phép của 1Market

1Market tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của MiFID (Chỉ thị về Thị trường Công cụ Tài chính), luật của Liên minh châu Âu giám sát các quy định và tiêu chuẩn thực hành an toàn cho các công ty tài chính và đầu tư trong Khu vực Kinh tế châu Âu. Áp dụng các quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt, chúng tôi đảm bảo người dùng được tận hưởng trải nghiệm giao dịch an toàn và bảo mật.

Tìm kiếm