Các chỉ số là gì?

Chỉ số đo lường hiệu suất giá của tập hợp các cổ phiếu trên một sàn giao dịch.

Lợi ích và cách giao dịch của các chỉ số chứng khoán là gì?

Do chỉ số theo dõi giá trị trung bình của các cổ phiếu hàng đầu trên sàn giao dịch nên chỉ số sẽ cho biết mức độ hoạt động của các ngành và lĩnh vực kinh tế. Có thể đánh giá hiệu suất của cổ phiếu dựa trên các điểm chuẩn này. Hãy nhớ rằng chỉ số không phải là tài sản có thể giao dịch – các công cụ tài chính phái sinh theo dõi giá trị chỉ số có thể giao dịch được. Các công cụ này bao gồm các hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và quỹ. Để hiểu rõ hơn các khái niệm này, việc minh họa các tính năng chính của một chỉ số là vô cùng quan trọng.

Chỉ số bao gồm những cổ phiếu nào và giá trị trung bình được đo như thế nào?

Có hai cách để lấy chỉ số, đặc biệt là lựa chọn cổ phiếu và xác định giá trị trung bình. Có thể lựa chọn các cổ phiếu cụ thể để cấu thành chỉ số dựa trên một số yếu tố, bao gồm giá trị cổ phiếu hoặc vốn hóa thị trường của công ty (vốn hóa thị trường). Một ủy ban gồm nhiều chuyên gia cũng có thể xác định các cổ phiếu sẽ cấu thành chỉ số dựa trên các tùy chọn của mình. Sau khi đã chọn được cổ phiếu thì quá trình xác định giá trị chỉ số tương đối đơn giản. Giá trị của chỉ số sẽ được xác định bằng giá trị trung bình đơn giản hoặc có trọng số. Hãy cùng xem xét một số chỉ số.

Các chỉ số CFD có sẵn để phục vụ cho hoạt động giao dịch 

Chỉ số DAX 30

DAX 30 là chỉ số có trọng số theo vốn hóa đo lường giá trị của 30 công ty có hiệu suất hàng đầu trên FSE (Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt). Chỉ số này thuộc sở hữu của một công ty giao dịch công khai được gọi là Deutsche Bӧrse AG. Chỉ số DAX 30 theo dõi hiệu suất của 30 công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên Sở giao dịch chứng khoán Đức. Các công ty này chiếm khoảng 80% tổng vốn hóa thị trường trong số các công ty đã niêm yết công khai. Chỉ số DAX được công bố lần đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 1988 với mức chỉ số khởi điểm là 1163 điểm.

Chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA)

Không có chỉ số nào trên thế giới nổi tiếng ngang chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Chỉ số này chỉ xếp sau chỉ số Trung bình vận tải Dow Jones. Chỉ số này do ba nhà báo thông hiểu về tài chính là Charles Bergstresser, Edward Jones và Charles Dow tạo ra. Chính Edward Jones và Charles Dow là người đã quyết định lựa chọn các công ty để đưa vào chỉ số này. Chỉ số trung bình đầu tiên được công bố vào năm 1885. Ngày nay, một nhóm các chuyên gia sẽ tiến hành lựa chọn các công ty để đưa vào chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones.

Hiện tại, số chia cố định dùng để đo lường là 0,45798 được áp dụng cho 30 cổ phiếu blue-chip trong chỉ số trung bình. Sau đó, kết quả chia sẽ được điều chỉnh để tính đến các đợt chia tách và các lần chia tách cổ phiếu. Bắt đầu vào năm 1896, 12 cổ phiếu công nghiệp đã được đưa vào DJIA. Cổ phiếu được lựa chọn từ các công ty đã niêm yết trên NYSE thuộc sở hữu của Intercontinental Exchange /Euronext, cũng như NASDAQ thuộc sở hữu của gia đình Wallenberg ở Thụy Điển. Cổ phiếu được đưa vào chỉ số Dow Jones bao gồm nhiều công ty và không chỉ giới hạn trong ngành công nghiệp nặng. Hiện tại, Dow Jones được quản lý bởi S&P Dow Jones indices, một liên doanh giữa S&P Global, News Corp và the CME Group. Nó hiện thuộc sở hữu của công ty McGraw-Hill Publishing.

Chỉ số S&P 500

Chỉ số thị trường chứng khoán này theo dõi hiệu suất của khoảng 500 công ty đã niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Những công ty này hoạt động trong 11 lĩnh vực kinh tế và biểu thị một cái nhìn tổng thể về nền kinh tế và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Chỉ số tự do thả nổi có tỷ trọng theo vốn hóa này đo lường giá trị của từng cổ phiếu theo số vốn hóa thị trường cộng với số lượng cổ phiếu đang lưu hành do công chúng nắm giữ. Đặc biệt không bao gồm các cổ phiếu do chính phủ hoặc người trong công ty nắm giữ. 

Một ủy ban gồm nhiều chuyên gia sẽ lựa chọn 500 cổ phiếu công ty, có xem xét đến lĩnh vực, ngành, tình trạng nổi bật của sàn giao dịch, thời hạn giao dịch, tính thanh khoản, vốn hóa thị trường và khả năng sinh lợi. S&P – một cơ quan xếp hạng tín nhiệm – công bố chỉ số. Cơ quan này hiện đang thuộc sở hữu của S&P Dow Jones Indices. Mỗi công ty trong chỉ số S&P 500 được ấn định một trọng số nhất định. Có thể tính toán trọng số này bằng cách chia số vốn hóa thị trường riêng lẻ của công ty cho tổng số vốn hóa thị trường của cổ phiếu S&P 500. Các công ty có mức định giá thị trường lớn sẽ được ấn định trọng số lớn hơn các công ty có mức định giá thị trường nhỏ.

Chỉ số Nikkei 225 

Nikkei 225 là một chỉ số có trọng số theo giá. Chỉ số này đánh giá các cổ phiếu dựa trên hiệu suất của các cổ phiếu đó trong TSE (Sở giao dịch chứng khoán Tokyo). Tờ báo tài chính lớn nhất thế giới, Nihon Keizai Shimbun đã tính toán chỉ số Nikkei 225 kể từ năm 1950. Chỉ số này là chỉ số chứng khoán hàng đầu của Nhật Bản và đã được giao dịch trong hơn 70 năm. 225 cổ phiếu được đưa vào chỉ số Nikkei 225, đặc biệt là các cổ phiếu phổ thông trong nước được giao dịch trên TSE.

Các thành phần cấu thành có tính thay đổi sẽ được xem xét hàng năm và các lựa chọn được đưa ra theo tính thanh khoản và sự cân bằng trong lĩnh vực. Phương pháp tính toán được sử dụng đảm bảo rằng mỗi giá cổ phiếu cấu thành chỉ số sẽ được điều chỉnh theo hệ số điều chỉnh giá. Điều này phủ nhận ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài không liên quan đến các biến động của thị trường trong chỉ số có trọng số theo giá này.

Tìm kiếm