Trở thành nhà giao dịch CHUYÊN NGHIỆP

Nếu bạn đã là nhà giao dịch chuyên nghiệp hay muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, 1Market sẽ trao cho bạn cơ hội để biến giao dịch trở thành sự nghiệp toàn thời gian của mình. 1Market, hoạt động theo các quy tắc và quy định của CySEC và Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA), cung cấp môi trường giao dịch an toàn và minh bạch, vốn là những điều mà nhà đầu tư cần phải đặt lên hàng đầu trong giao dịch. Hãy xem bạn có tố chất để trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp không nào.

Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.

Truy cập đòn bẩy lên tới 1: 400

Phí hoa hồng thấp

Thực thi lệnh chỉ trong tích tắc

Đọc Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về dịch vụ của chúng tôi.

Các quy định chung:

Cơ quan có thẩm quyền quốc gia đã ban hành luật và quy tắc (Các quy định can thiệp vào sản phẩm vĩnh viễn) nhằm bảo vệ các khách hàng cá nhân (ví dụ: Giới hạn mức đòn bẩy thấp, v.v.). Nếu bạn trở thành khách hàng chuyên nghiệp, các quy định này - cùng với bất kỳ quy định nào trong tương lai mà cơ quan có thẩm quyền quốc gia có thể áp dụng - sẽ không áp dụng cho tài khoản của bạn.

Quyền tham gia Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư

Bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF) nếu bạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Bạn đã sẵn sàng để trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp?

Giao dịch chuyên nghiệp đòi hỏi những kỹ năng mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Hãy thử nghiệm các kỹ năng của bạn và đăng ký Tài khoản Giao dịch Chuyên nghiệp phía bên dưới.

Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.

Giao dịch với Nhà môi giới được cấp phép

1market.eu

Được cấp phép bởi CySEC

Cổng thông tin khách hàng EU của chúng tôi, do Exelcius Prime Ltd. điều hành theo Quy định CySEC, số giấy phép 366/18.

1market.com

Cổng thông tin khách hàng toàn cầu của chúng tôi được vận hành bởi Podora Ltd., số đăng ký 107838.

Tìm kiếm