Giờ giao dịch & ngày nghỉ lễ

Thị trường tài chính thế giới mở cửa 24/24. Tại 1Market, bạn có thể thoải mái sử dụng nền tảng giao dịch của chúng tôi 6 ngày một tuần, 24 giờ một ngày. Vui lòng lưu ý, một số tài sản nhất định có thể bị giới hạn giờ giao dịch, tùy thuộc vào sàn giao dịch. Các hạn chế khác bao gồm nhà cung cấp thanh khoản và bản chất của chính các tài sản cơ sở. Vui lòng lưu ý những điều sau:

Tìm kiếm