1nsight Trading - Tiếp cận vượt xa phân tích giao dịch 'cần biết'

Được hỗ trợ bởi một bộ thuật toán thông minh, 1nsight quét hoạt động giao dịch của hàng ngàn nhà đầu tư và tài sản có sẵn trên nền tảng 1Market, từ đó cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực, dựa trên dữ liệu của cộng đồng. Kết nối với Nguồn cấp dữ liệu 1nsight và sử dụng ngay từ đầu!

Với việc hiển thị dữ liệu ở cạnh màn hình mà không ảnh hưởng đến giao dịch của bạn, Nguồn cấp dữ liệu 1nsight là nguồn thông tin giao dịch thông minh tuyệt vời dành cho bạn.

Nắm bắt cơ hội như một nhà giao dịch chuyên nghiệp

Xác định xu hướng

Trước và sau các sự kiện kinh tế lớn, các nhà giao dịch bắt đầu mở các vị thế mới và tạo ra một xu hướng mới. Tính năng phát hiện xu hướng đặc biệt của 1nsight sẽ thông báo cho bạn thời điểm một xu hướng mới hình thành.

Khối lượng giao dịch đột biến

Thuật toán của nguồn cấp dữ liệu đo lường khối lượng mua và bán trên mọi loại tài sản riêng lẻ trong một khung thời gian nhất định, và thông báo cho bạn bất cứ khi nào có sự gia tăng đột biến về khối lượng và biến động.

Biến động vị thế

Các nhà giao dịch 1nsight có thể tự tin lên kế hoạch cho mọi động thái giao dịch nhờ nguồn cấp dữ liệu cho phép họ dự đoán tác động của mọi thông tin và sự kiện kinh tế lên tâm lý của cộng đồng trong thời gian thực.

Đảo ngược xu hướng

Ngừng vật lộn với các tín hiệu giao dịch đột phá, hãy khai thác một giải pháp cho phép bạn phát hiện ra những xu hướng đảo ngược thực sự khi chúng xảy ra. Tín hiệu giao dịch đột phá đã trở thành dĩ vãng

Hiểu về giao dịch 1nsight

Môi trường giao dịch 1nsight của 1Market bao gồm hai yếu tố cốt lõi: 1nsight Feed – nền tảng phát trực tiếp các sự kiện thị trường và Trading Gauge – cho phép bạn quan sát phản ứng của cộng đồng trong thời gian thực.

Điều này cho phép bạn dễ dàng phát hiện bất kỳ xu hướng, biến động giá hoặc đột phá nào do việc công bố các thông tin kinh tế vĩ mô như GDP, PMI, CPI, v.v. Mỗi sự kiện hiển thị tỷ lệ mua/bán cho một tài sản cũng như thông tin có giá trị về diễn biến thị trường hiện tại so với điều kiện tiêu chuẩn.

Để phát hiện xu hướng dễ dàng hơn, độ lệch sẽ được đánh dấu, cho phép bạn phát hiện sự kiện ngay lập tức, đánh giá cẩn thận mọi nguyên nhân có thể của sự kiện đó và cân nhắc các lựa chọn của bạn tốt hơn. Trading Gauge – được hiển thị bên cạnh mỗi tài sản nhằm theo dõi thuận tiện danh mục các giao dịch mua và bán khi bạn giao dịch – sẽ là chiếc la bàn của bạn.

Tại sao kết nối với 1nsight?

Môi trường giao dịch 1nsight của 1Market bao gồm hai yếu tố cốt lõi: 1nsight Feed – nền tảng phát trực tiếp các sự kiện thị trường và Trading Gauge – cho phép bạn quan sát phản ứng của cộng đồng trong thời gian thực.

Điều này cho phép bạn dễ dàng phát hiện bất kỳ xu hướng, biến động giá hoặc đột phá nào do việc công bố các thông tin kinh tế vĩ mô như GDP, PMI, CPI, v.v. Mỗi sự kiện hiển thị tỷ lệ mua/bán cho một tài sản cũng như thông tin có giá trị về diễn biến thị trường hiện tại so với điều kiện tiêu chuẩn.

Để phát hiện xu hướng dễ dàng hơn, độ lệch sẽ được đánh dấu, cho phép bạn phát hiện sự kiện ngay lập tức, đánh giá cẩn thận mọi nguyên nhân có thể của sự kiện đó và cân nhắc các lựa chọn của bạn tốt hơn. Trading Gauge – được hiển thị bên cạnh mỗi tài sản nhằm theo dõi thuận tiện danh mục các giao dịch mua và bán khi bạn giao dịch – sẽ là chiếc la bàn của bạn.

Tìm kiếm